محصولات

ترنا CNC

تماس بگیرید

گارانتی ۱۲ ماهه

بسته بندی و ارسال توسط پست اختصاصی ماشین سازی مومنی

دریافت کاتالوگ

نمایندگی‌ها

فرم سفارش

واحد پشتیبانی

  • امـکان تو تـراشی و روتـراشی
  • محور پیشروی کنترل شونده با سروموتور
  • محور بـاردهی کنتـرل شونـده بـا استپـر
  • کنترل محورها با هندویل
  • امکان تراش النگو در چند مرحله
  • با بارهای متفاوت
  • الکل پـاش اتـومـاتیــک
  • قابلیت تنظیـم دور موتـور

طول

۸۵ سانتی متر

عرض

۸۲ سانتی متر

ارتفاع

۱۲۰ سانتی متر

وزن

۱۵۰ کیلوگرم