محصولات

دستگاه ترنا دستی

تماس بگیرید

گارانتی ۱۲ ماهه

بسته بندی و ارسال توسط پست اختصاصی ماشین سازی مومنی

دریافت کاتالوگ

نمایندگی‌ها

فرم سفارش

واحد پشتیبانی

  • امـکان تو تـراشی و رو تراشی
  • محور پیشروی کنترل شونده به‌صورت دستی
  • محور بـاردهی کنتـرل شونـده با پیچ‌بال اسکرو و دسته اهرمی کارکرد آسان
  • امکان تراش النگو در چند مرحله با بارهای متفاوت
  • الکل پـاش خودکار
  • قابلیت تنظیـم دور موتـور

طول

۸۵ سانتی متر

عرض

۸۲ سانتی متر

ارتفاع

۱۲۰ سانتی متر

وزن

۱۵۰ کیلوگرم